Dupilumab v léčbě atopické dermatitidy

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Dermatologie

Souhrn

Dupilumab je lidská monoklonální protilátka namířená proti receptoru-α interleukinu 4, která inhibuje signální cestu nejen IL-4, ale též IL-13, tj. dvou cytokinů sehrávajících významnou úlohu v patofyziologii alergických onemocnění. Nedávno byla dokončena analýza dvou placebem kontrolovaných studií III. fáze SOLO 1 a SOLO 2 s identickým uspořádáním – účinnost dupilumabu byla hodnocena u nemocných se středně těžkou až těžkou formou atopické dermatitidy, kteří nedostatečně reagovali na topickou léčbu. Obou studií se zúčastnilo celkem 1 379 nemocných, přičemž primárním sledovaným ukazatelem bylo dosažení kompletního (skóre 0) nebo převážného (skóre 1) vymizení projevů onemocnění na konci 16. týdne. Tohoto cíle bylo ve studii SOLO 1 dosaženo u 38 % nemocných léčených dupilumabem ob týden a 37 % nemocných, jimž byl dupilumab podáván jednou týdně (vs. 10 % u placeba); obdobný přínos byl zaznamenán i ve studii SOLO 2 – 36 %, resp. 36 %, vs. 8 % (p < 0,001 pro všechna srovnání). Dupilumab oproti placebu rovněž na konci 16. týdne významně snižoval index závažnosti a rozsahu ekzému podle EASI, zmírňoval pruritus a projevy úzkosti či deprese a zlepšoval kvalitu života. Nejčastěji zaznamenanými nežádoucími účinky byly reakce v místě vpichu a konjunktivitida.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky