Jak léčit v 1. linii pacienty s maligním melanomem s mutací BRAF?

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Onkologie

Souhrn

25. května 2017 v Olomouci a 13. června 2017 v Praze proběhl pod záštitou České dermatologické společnosti edukační seminář nazvaný Jak léčit v 1. linii pacienty s maligním melanomem s mutací BRAF? V rámci semináře v Olomouci přednesli svá sdělení prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. (Onkologická klinika LF UPOL a FN, Olomouc), prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. (Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové), doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D. (Onkologická klinika LF UPOL a FN, Olomouc), MUDr. Ivana Krajsová, MBA (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha), MUDr. Radmila Lemstrová (Onkologická klinika LF UPOL a FN, Olomouc), MUDr. Milan Kohoutek (Oddělení klinické onkologie KNTB, Zlín) a MUDr. Jana Skoupá (CZECHTA Institute o.p.s., Praha). Během semináře v Praze vystoupili se svými přednáškami prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. (Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha), MUDr. Eugen Kubala (Klinika onkologie a radioterapie FN, Hradec Králové), MUDr. Ivana Krajsová, MBA (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha), prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA (Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha), MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D. (Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN, Hradec Králové), MUDr. David Šulc (Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice, Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem) a MUDr. Jana Skoupá (CZECHTA Institute o.p.s., Praha).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky