Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty: Jak (ne)používat…?

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Onkologie

Souhrn

Ve dnech 26.–28. dubna 2017 se v moravské metropoli konaly XLI. Brněnské onkologické dny spojené s XXXI. Konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky. V rámci kongresu, 27. dubna, se uskutečnilo také satelitní sympozium firmy Astellas s poněkud záludným názvem „Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty: Jak (ne)používat...?" Během sympozia přednesli svá sdělení prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. (Onkologická a radioterapeutická klinika FN, Plzeň), prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce, Praha) a MUDr. Jana Katolická, Ph.D. (Onkologicko-chirurgické oddělení FN u sv. Anny, Brno).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky