Nivolumab v léčbě karcinomů hlavy a krku

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika onkologie a radioterapie LF UK v Hradci Králové a Fakultní nemonice Hradec Králové
Klíčová slova: nivolumab, nádory hlavy a krku, dlaždicobuněčný karcinom
Citace: Vošmik M. Nivolumab v léčbě karcinomů hlavy a krku. Farmakoterapie 2017;13(5):710–712.

Souhrn

Nivolumab je jedním z nových inhibitorů imunologických kontrolních bodů, které blokují útlum protinádorové imunity cytotoxických T-lymfocytů. Protinádorový účinek nivolumabu byl prokázán u různých malignit, zejména u maligního melanomu, adenokarcinomů ledvin, nemalobuněčných plicních karcinomů, Hodgkinova lymfomu a jiných. V poslední době byl léčebný účinek nivolumabu prokázán i u recidivujících/ metastatických nádorů hlavy a krku. Na základě randomizované studie III. fáze CheckMate 141 se nivolumab zařadil mezi standardní léčebné postupy pro recidivující/ metastatické dlaždicobuněčné karcinomy hlavy a krku.

Literatura

Vošmik M. Nivolumab v léčbě karcinomů hlavy a krku. Farmakoterapie 2017;13(5):710–712.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky