abirateron acetát

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Igor Richter, Ph.D. 1,2
doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D. 2
Autoři - působiště: 1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec
2 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Klíčová slova: karcinom prostaty, metastázy, chemoterapie, hormonální léčba, cílená hormonální léčba, toxicita léčby
Citace: Richter I, Dvořák J. Abirateron acetát. Farmakoterapie 2017;13(5):733–736.

Souhrn

Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty představuje závažné onemocnění, u kterého však dochází v poslední době k významnému rozšíření léčebných možností a prodloužení celkového přežití pacientů. Abirateron acetát patří k terapii, která je primárně zaměřená na blokádu androgenního receptoru. Na podkladě významných klinických studií COU-AA-302 a COU-AA-301 se abirateron stal pevným pilířem u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty jednak před chemoterapií, jednak po předchozí cytotoxické léčbě. Přehledový článek popisuje aktuální postavení abirateron acetátu u tohoto onkologického onemocnění.

Literatura

Richter I, Dvořák J. Abirateron acetát. Farmakoterapie 2017;13(5):733–736.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky