Imunoterapie v léčbě karcinomu močového měchýře

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Autoři - působiště: Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
Klíčová slova: karcinom močového měchýře, uroteliální karcinom, checkpoint inhibitory, imunoterapie
Citace: Slíva J. Imunoterapie v léčbě karcinomu močového měchýře. Farmakoterapie 2017;13(5):737–739.

Souhrn

Imunoterapie v léčbě karcinomu močového měchýře byla poprvé účinně použita u pacientů s non-muskulárním invazivním karcinomem močového měchýře, kterým byla aplikována imunomodulační BCG vakcína (Bacillus Calmette- Guérin). Recentně byla v léčbě pokročilého metastatického karcinomu močového měchýře dokumentována dobrá aktivita a účinnost checkpoint inhibitorů, zejména inhibitorů molekuly PD-1 a ligandu PD-L1, a také inhibitorů cílících na antigen CTLA-4. Nově schválená imunomodulační léčiva přinesla po dlouhé době významný posun v léčbě metastatického uroteliálního karcinomu. Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) schválil první inhibitory PD-L1 pro léčbu pokročilého karcinomu močového měchýře v roce 2016, a to atezolizumab a durvalumab. V roce 2017 je ve stejné indikaci následoval nivolumab, inhibitor PD-1. Dalšími slibnými léky v imunoterapii karcinomu močového měchýře jsou avelumab a pembrolizumab a také inhibitory antigenu CTLA-4 ipilimumab a tremelimumab.

Literatura

Slíva J. Imunoterapie v léčbě karcinomu močového měchýře. Farmakoterapie 2017;13(5):737–739.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky