Postavení palbociklibu v terapii metastatického karcinomu prsu

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Markéta Palácová
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Klíčová slova: pokročilý karcinom prsu, ER/PR receptor, hormonální rezistence.
Citace: Palácová M. Postavení palbociklibu v terapii metastatického karcinomu prsu. Farmakoterapie 2017;13(5):740–743.

Souhrn

Pokročilý karcinom prsu zůstává i nadále nevyléčitelným onemocněním. U nádoru fenotypu SR+/HER2– se využívá v úvodu především hormonální terapie s ohledem na její účinnost při nízké toxicitě. Přítomnost hormonální rezistence účinnost hormonoterapie snižuje. Proto je výzkum posledních desetiletí zaměřen kromě jiného právě na překonání hormonorezistence. V klinické praxi lze toto očekávat od léčebných kombinací – kombinace dvou hormonálních léků nebo kombinace hormonálního léku s cílenou terapií. Nejefektivnější se jeví kombinace anastrozolu s fulvestrantem a kombinace letrozolu nebo fulvestrantu s palbociklibem. Doposud není známá optimální sekvence jednotlivých léčebných kombinací. Data z klinických studií podporují v 1. linii pro pokročilý karcinom prsu podání kombinace anastrozol a fulvestrant nebo kombinace letrozol a palbociklib, ve 2. linii kombinaci fulvestrant s palbociklibem nebo exemestan s everolimem.

Literatura

Palácová M. Postavení palbociklibu v terapii metastatického karcinomu prsu. Farmakoterapie 2017;13(5):740–743.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky