Celkové přežívání pacientů s leukemií a mutací T315l léčených ponatinibem

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Pro pacienty s chronickou myeloidní leukemií (CML) a akutní lymfoblastickou leukemií s pozitivním Philadelphským chromosomem (Ph+ ALL), u kterých je nalezena mutace T315l, je k dispozici jen málo účinných léčebných možností. V terapii se užívají tyrosinkinázové inhibitory (TKI) imatinib, dasatinib, bosutinib a nilotinib. Ponatinib je však v současné době jediným TKI, který prokázal účinnost v léčbě CML a Ph+ ALL s pozitivní mutací T315l. Alternativou ponatinibu zůstává u této skupiny pacientů alogenní transplantace kostní dřeně (allo-SCT). Tato studie přináší retrospektivní analýzu srovnávající tyto léčebné přístupy.

Komentář ke studii

MUDr. Olga Černá

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky