Fixní kombinace trifluridin/tipiracil s bevacizumabem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – studie C-TASK FORCE

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Většina pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) je v současné době léčena kombinací chemoterapie, jejíž součástí je oxaliplatina, irinotekan nebo fluoropyrimidiny, a cílené léčby. Tato kombinace výrazně prodlužuje celkové přežití pacientů s mCRC, avšak někteří pacienti ji nesnášejí nebo na ni neodpovídají.

Účinnost kombinace trifluridin/tipiracil byla u pacientů s refrakterním mCRC ověřena v klinické studii RECOURSE. Léčba trifluridinem/tipiracilem signifikantně prodloužila celkové přežití (OS) pacientů s mCRC, a to i u pacientů, kteří neodpovídali na léčbu fluorouracilem. V roce 2014 byl lék schválen v Japonsku, v roce 2015 ve Spojených státech amerických a od roku 2016 je schválen Evropskou lékovou agenturou i v Evropě.

Vzhledem k tomu, že trifluridin/tipiracil a bevacizumab mají jiné mechanismy účinku a nepřekrývající se toxické působení, byly zahájeny preklinické studie s touto kombinací, které dokumentovaly její dobrou protinádorovou aktivitu. Na základě těchto testů byla naplánována klinická studie I.–II. fáze s názvem C-TASK FORCE, která měla kombinaci trifluridin/tipiracil s bevacizumabem zhodnotit z hlediska účinnosti a bezpečnosti u výrazně předléčených pacientů s mCRC.

Komentář ke studii

MUDr. Eugen Kubala

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky