Kabozantinib vs. everolimus v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny – finální výsledky studie METEOR

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Pokroky v porozumění molekulární genetice světlobuněčného renálního karcinomu (RCC) vedly k využití látek cílených na signalizační kaskády VEGFR a mTOR, jež byly následně zavedeny do klinické praxe. Standardem prvoliniové léčby pacientů s pokročilým RCC tak nyní jsou inhibitory tyrosinkinázy (TKI) VEGFR sunitinib a pazopanib, možnosti druholiniové léčby zahrnují TKI VEGFR axitinib a sorafenib, inhibitor mTOR everolimus a inhibitor imunitního kontrolního bodu PD-1 nivolumab.

Kabozantinib je nový perorálně podávaný TKI, který inhibuje několik tyrosinových kináz včetně VEGFR, MET a AXL. V preklinických studiích u pacientů s RCC bylo zjištěno, že upregulace MET a AXL, vznikající v důsledku dysfunkce proteinu VHL, se uplatňuje při progresi nádoru i při vzniku rezistence vůči TKI VEGFR a je spojena se špatnou prognózou. Účinnost a bezpečnost kabozantinibu v porovnání s everolimem byly hodnoceny v klinické studii METEOR, která prokázala signifikantní prodloužení přežití bez progrese (PFS) při terapii kabozantinibem – 7,4 měsíce vs. 3,8 měsíce (HR: 0,58; 95% CI: 0,45–0,75; p < 0,001). Zde jsou prezentovány finální výsledky této studie.

Komentář ke studii

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky