Durvalumab po ukončené chemoradioterapii u pacientů s lokálně pokročilým a neresekovatelným nemalobuněčným karcinomem plic stadia III – studie PACIFIC

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Standardní léčbou pacientů s neresekovatelným nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) stadia III je chemoterapie na bázi platiny následovaná radioterapií. Podíl přežívajících pacientů je přesto velmi nízký. Další možnosti léčby těchto pacientů jsou proto sledovány s velkým zájmem.

Durvalumab je selektivní humanizovaná IgG1 monoklonální protilátka s vysokou afinitou, která blokuje vazbu ligandu PD-L1 (programmed death ligand 1) na PD-1, což umožňuje obnovení protinádorové aktivity T-buněk. Účinnost durvalumabu u pacientů s pokročilým NSCLC, jejichž onemocnění neprogredovalo po chemoradioterapii, sledovala klinická studie PACIFIC.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky