Durvalumab v léčbě pokročilého uroteliálního karcinomu močového měchýře

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Standardem léčby inoperabilního nebo metastatického uroteliálního karcinomu močového měchýře (UBC) je systémová chemoterapie založená na platině. Pětileté celkové přežívání však činí méně než 15 %, a při selhání této léčby je prognóza pacientů ještě horší. Durvalumab je monoklonální protilátka, která blokuje vazbu PD-L1 (programmed cell death ligand-1) na receptor PD-1. Durvalumab ve studii I./II. fáze s pacienty se solidními nádory prokázal dobrou protinádorovou účinnost i bezpečnost. Tato studie přináší výsledky pacientů s UBC z této studie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky