Fixní kombinace netupitant/palonosetron v antiemetické léčbě pacientek s karcinomem prsu

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Pacientky s karcinomem prsu (BC) jsou skupinou nemocných vystavených vysokému riziku nevolnosti a zvracení spojenému s chemoterapií. Tyto pacientky jsou často mladé a jsou léčeny emetogenní chemoterapií s antracykliny a cyklofosfamidem (AC režim). Podle doporučených postupů by tyto ženy měly být antiemeticky léčeny kombinací antagonisty neurokininu-1, antagonisty 5-hydroxytryptaminu-3 a dexamethasonem, které pokrývají nejrizikovější pětidenní období po chemoterapii. Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu (NEPA) již prokázala dobrou účinnost v několika klinických studiích. Tato analýza sdružuje data ze dvou studií III. fáze.

Nauzeu a zvracení po chemoterapii lze úspěšně eliminovat v rámci prevence (komentář)

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky