Ibrutinib vs. temsirolimus v léčbě pacientů s relabujícím nebo refrakterním lymfomem z plášťových buněk – studie RAY

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Lymfom z plášťových buněk (MCL – mantle-cell lymphoma) je lymfoproliferační onemocnění tvořené z B-lymfocytů z vnitřního pláště lymfatických folikulů. Vyznačuje se přítomností chromosomální translokace mezi chromosomy 11 a 14 a nadprodukcí cyklinu D1. Jedná se o agresivní typ B-lymfomu s nepříznivou prognózou. Pro léčbu relabujícího a refrakterního (R/R) MCL je možné použít ibrutinib – perorální selektivní ireverzibilní inhibitor Brutonovy tyrosinkinázy (BTK). Účinnost ibrutinibu v léčbě pacientů s R/R MCL sledovala klinická studie fáze Ib/II, na základě níž byl ibrutinib schválen v této indikaci ve Spojených státech amerických a v Evropě. Temsirolimus je selektivní inhibitor dráhy mTOR (mammalian target of rapamycin), která je při MCL frekventně aktivována, a je také indikován k léčbě pacientů s R/R MCL.

Tato studie z programu RAY je první randomizovanou klinickou studií, která porovnává dvě cílené terapie schválené k léčbě R/R MCL.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky