Daratumumab s pomalidomidem a dexamethasonem v léčbě relabujícího nebo refrakterního mnohočetného myelomu – studie EQUULEUS

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Přes pokroky v léčbě mnohočetného myelomu (MM) je toto onemocnění stále spojeno s častými relapsy. Léčba relabujícího MM sice existuje, její účinnost je však limitovaná a přežívání pacientů s relabujícím nebo refrakterním (R/R) MM je obecně nízké. V terapii R/R MM se standardně používají inhibitory proteasomu (PI), například bortezomib, a imunomodulační léky (IMiD), například lenalidomid. Dalším možným lékem je daratumumab – humánní monoklonální protilátka, která se s vysokou afinitou váže na maligní buňky exprimující CD38. Daratumumab se používá v terapii pacientů s MM buď v monoterapii, nebo v kombinaci s lenalidomidem a dexamethasonem nebo bortezomibem a dexamethasonem u pacientů s alespoň jednou předchozí linií léčby. Signifikantní přínos léčby daratumumabem (zejména s ohledem na prodloužení přežití bez progrese – PFS) v kombinaci se standardním režimem péče u pacientů s minimálně jednou linií léčby MM již dokumentovaly dvě klinické studie III. fáze, POLLUX a CASTOR. Společná léčba pomalidomidem a dexamethasonem (pom-dex) již také prokázala příznivý vliv na PFS, celkové přežití (OS) a četnost léčebných odpovědí (ORR) u pacientů s R/R MM (v porovnání se samotným pomalidomidem). Vzhledem k imunomodulačním účinkům pomalidomidu (a kombinace pom-dex) se předpokládá, že přidání pom-dex k léčbě daratumumabem povede také k potencování imunomodulačních účinků daratumumabu. Léčebnou trojkombinaci daratumumab + pom-dex hodnotila klinická studie EQUULEUS.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky