Regorafenib v léčbě hepatocelulárního karcinomu po progresi na sorafenibu

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Pacientům s hepatocelulárním karcinomem (HCC), pro něž není vhodné ošetření nádoru lokálními metodami, může být podávána systémová léčba sorafenibem. Sorafenib významně prodlužuje celkové přežívání pacientů. Během posledních 10 let, od jeho zavedení do klinické praxe, se však možnosti léčby HCC příliš nerozšířily. Regorafenib je multikinázový inhibitor proteinkináz účastnících se angiogeneze, onkogeneze a metastazování, který je v současné době běžně používán v terapii kolorektálního karcinomu. Tato studie přináší klinické poznatky o regorafenibu v léčbě pacientů s HCC.

Regorafenib – nová šance pro pacienty s hepatocelulárním karcinomem (komentář)

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky