Midostaurin plus chemoterapie v léčbě akutní myeloidní leukemie

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Nemocní s akutní myeloidní leukemií (AML) a současně přítomnou mutací FLT3 mají obecně nepříznivou prognózu. Nedávno byla provedena studie III. fáze, jejíž autoři se snažili objasnit možný přínos midostaurinu, perorálně podávaného multikinázového inhibitoru, účinného mj. u osob s mutací FLT3, v kombinaci s běžnou chemoterapií, a to s ohledem na délku celkového přežití. Randomizováno bylo celkem 717 osob. Podtyp FLT3 byl ITD (internal tandem duplication – vysoký) u 214, ITD (nízký) u 314 a TKD (tyrosine kinase domain) u 162 osob. Celkové přežití bylo signifikantně delší při volbě midostaurinu (HR pro úmrtí: 0,78; p = 0,009); v jeho prospěch svědčilo i delší přežití bez příhody (HR pro příhodu či úmrtí: 0,78; p = 0,002).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky