Imatinib v léčbě myeloidní/lymfoidní neoplazie s eozinofilií a přeskupením PDGFRB v chronické fázi

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Imatinib je důvěrně známý a již řadu let využívaný inhibitor bcr-abl tyrosinkinázy využívaný v léčbě řady hematologických malignit. Nově byl zjišťován vliv jeho podávání u 22 nemocných (průměrný věk 49 let; 91 % byli muži) s myeloidní či lymfoidní neoplazií doprovázenou eozinofilií a přeskupením genu PDGFRB. Zjištěna byla přítomnost celkem 15 různých PDGFRB fúzních genů, eozinofilie nebyla přítomna u čtyř nemocných. Podávání imatinibu u pacientů v chronické fázi vedlo ve 100 % k dosažení kompletní hematologické remise při mediánu 2 měsíce. Kompletní cytogenetické remise a/nebo kompletní molekulární remise bylo dosaženo u 92 % a 86 % nemocných při mediánech 10 a 19 měsíců. S mediánem trvání léčby 71 měsíců bylo pětiletého přežití dosaženo u 83 % nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky