Alektinib v porovnání s krizotinibem v léčbě ALK+ NSCLC: studie ALEX

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Vysoce selektivní inhibitor anaplastické lymfomové kinázy (ALK) prokázal svoji účinnost v léčbě ALK-pozitivního nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Jeho účinnost v léčbě dosud neléčeného pokročilého a ALK- pozitivního NSCLC byla srovnávána oproti krizotinibu v rámci otevřené randomizované studie III. fáze (n = 303). Při mediánu sledování 17,6 měsíce (krizotinib) a 18,6 měsíce (alektinib) byly progrese nebo úmrtí zaznamenány u 41 % nemocných léčených alektinibem a u 68 % osob v ramenu krizotinibu. Ve prospěch alektinibu svědčilo rovněž signifikantně vyšší přežití bez progrese ve 12. měsíci – u 68,4 % vs. 48,7 % (HR pro progresi či smrt: 0,47; 95% CI: 0,34–0,65; p < 0,001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky