Adjuvantní pertuzumab a trastuzumab u časného HER2-pozitivního karcinomu prsu: studie APHINITY

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Pertuzumab prokazatelně zvyšuje pravděpodobnost dosažení kompletní odpovědi i celkového přežití u nemocných s metastazujícím karcinomem prsu, je-li podán k trastuzumabu a chemoterapii HER2-pozitivního karcinomu prsu. Nově byla zjišťována jeho účinnost při podání s trastuzumabem a chemoterapií u osob se stejným typem nádoru, ovšem v jeho časném stadiu. 63 % nemocných, kteří byli randomizováni k pertuzumabu (n = 2 400) nebo placebu (n = 2 405), mělo pozitivní nález v uzlinách a 36 % bylo HER2- -negativních. K rekurenci onemocnění ve sledovaném období došlo u 7,1 % osob v rameni pertuzumabu (n = 171) a 8,7 % v ramenu placeba (n = 210) – HR: 0,81 (95% CI: 0,66–1,00; p = 0,045). Pravděpodobnost tříletého přežití bez invazivní formy onemocnění byla u pertuzumabu nepatrně vyšší: 94,1 % vs. 93,2 %. Nejčastěji uváděným nežádoucím účinkem pertuzumabu byl průjem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky