Liraglutid v léčbě diabetu 2. typu: studie LEADER

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

V randomizované klinické studii s liraglutidem, tj. analogem glukagon-like peptidu-1 (GLP-1), u diabetiků 2. typu s vysokým kardiovaskulárním rizikem byl oproti běžné péči zjištěn výrazně nižší výskyt primárního ukazatele (nefatální infarkt myokardu/ cévní mozková příhoda či úmrtí z kardiovaskulární příčiny). Nyní byl hodnocen vliv liraglutidu na činnost ledvin (tj. kompozitní ukazatel zahrnující nový výskyt perzistující makroalbuminurie, perzistentní zdvojnásobení sérové hladiny kreatininu, ESRD nebo úmrtí z renální příčiny). Celkově bylo randomizováno 9 340 nemocných s mediánem sledování 3,84 roku. Uvedený kompozitní ukazatel funkce ledvin byl s nižší četností oproti placebu zaznamenán u nemocných léčených liraglutidem (HR: 0,78; 95% CI: 0,67–0,92; p = 0,003). Tento rozdíl byl dán především nižším výskytem nové perzistující makroalbuminurie, jež byla zjištěna u menšího počtu nemocných (161 vs. 215 nemocných; HR: 0,74; 95% CI: 0,60–0,91; p = 0,004).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky