Okrelizumab v porovnání s interferonem-β1a u pacientů s relabující formou roztroušené sklerózy

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Neurologie

Souhrn

Ve dvou svým uspořádáním obdobných klinických studiích III. fáze (OPERA I a OPERA II) bylo randomizováno 821 a 835 nemocných s relabující formou roztroušené sklerózy k intravenózní léčbě okrelizumabem v dávce 600 mg každých 24 hodin nebo subkutánnímu podávání interferonu-β1a v dávce 44 μg 3x týdně po dobu 96 týdnů. Primárním cílem obou studií bylo porovnání výskytu relapsů. Ukázalo se, že roční výskyt relapsů byl v obou studiích nižší při léčbě okrelizumabem – v první studii 0,16 vs. 0,29 (p < 0,001), ve druhé studii rovněž 0,16 vs. 0,29 (p < 0,001). Signifikantně nižší byl i počet nemocných s prokázanou progresí ve 12. týdnu: 9,1 % vs. 13,6 % (HR: 0,6; p < 0,001). Obdobný rozdíl byl zaznamenán též ve 24. týdnu: 6,9 % vs. 10,5 % (HR: 0,6; p = 0,003). Při léčbě okrelizumabem byl též zjištěn významně nižší počet T1-vážených lézí a celkově lepší klinický stav.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky