Guselkumab versus adalimumab: studie VOYAGE 2

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Dermatologie

Souhrn

Guselkumab je nově vyvíjená protilátka namířená proti interleukinu IL-23, která v dosavadním testování vykazovala účinnost u nemocných s psoriázou. Nově byla hodnocena ve studii III. fáze u nemocných se středně těžkou až těžkou psoriázou, a to oproti placebu či adalimumabu, včetně hodnocení účinnosti u nemocných nedostatečně reagujících na adalimumab. Na konci 16. týdne bylo skóre IGA (Investigator Global Assessment) 0/1 dosaženo u 84,1 % vs. 8,5 % nemocných a PASI 90 u 70,0 % vs. 2,4 % nemocných léčených guselkumabem vs. placebem. Guselkumab byl nicméně rovněž signifikantně účinnější oproti adalimumabu. Ve 28. a 48. týdnu bylo s touto novou protilátkou dosaženo i výrazně delšího přetrvávání odpovědi. Mezi nemocnými nedostatečně reagujícími na adalimumab bylo převedením na guselkumab dosaženo odpovědi PASI 90 ve 48. týdnu u 66,1 %. Profil nežádoucích účinků se mezi skupinami nemocných významně nelišil.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky