Dimethyl fumarát v léčbě roztroušené sklerózy: studie DEFINE a CONFIRM

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Neurologie

Souhrn

Dimethyl fumarát (DMF) je jednou z nejnovějších léčivých látek využívaných v terapii relabující-remitující formy roztroušené sklerózy. Průkaz jeho účinnosti se opírá o výsledky několika klinických studií, přičemž zcela recentně byly prezentovány výsledky souhrnné post-hoc analýzy dvou studií III. fáze DEFINE a CONFIRM, a to ve vztahu k dosažení vymizení symptomů (NEDA – no evidence of disease activity). Nemocným byly při randomizovaném uspořádání podávány DMF v dávce 240 mg 2x denně, placebo nebo glatiramer acetát (pouze studie CONFIRM) po dobu do dvou let. Počet nemocných dosáhnuvších NEDA při dvouletém sledování byl výrazně vyšší ve prospěch DMF oproti placebu: klinické NEDA – relativní snížení o 38,9 % (HR: 0,61; 95% CI: 0,52–0,72; p < 0,0001); neurologické NEDA – relativní snížení o 40,0 % (HR: 0,60; 95% CI: 0,49–0,73; p < 0,0001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky