Fampridin s modifikovaným uvolňováním zlepšuje chůzi při roztroušené skleróze

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Neurologie

Souhrn

Fampridin, jakožto blokátor draslíkových kanálů, významně přispívá ke zlepšení chůze u nemocných s roztroušenou sklerózou. V rámci nedávno provedené dvojitě zaslepené klinické studie byla sledována jeho účinnost při podávání ve formě s modifikovaným uvolňováním a porovnávána oproti placebu u 25 nemocných s roztroušenou sklerózou. Statisticky významného zlepšení bylo oproti placebu dosaženo v šestiminutovém testu chůze (6MWT), což je ostatně v souladu se současným klinickým využitím fampridinu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky