sarilumab

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie
Autoři: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.1
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.2
Autoři - působiště: 1 Revmatologický ústav, Praha
2 VALUE OUTCOMES, Praha
Klíčová slova: sarilumab, revmatoidní artritida, inhibitory interleukinu-6
Citace: Pavelka K, Doležal T. Sarilumab. Farmakoterapie 2017;13(6):795–803.

Souhrn

Sarilumab představuje novou účinnou možnost v léčbě revmatoidní artritidy. V kombinaci s metotrexátem i v monoterapii vede v porovnání s adalimumabem u nemocných s aktivní středně těžkou až těžkou revmatoidní artritidou k významnému zlepšení klinických, funkčních i radiografických parametrů. To potvrdily zásadní klinické studie věnované sarilumabu – studie MOBILITY, TARGET a MONARCH. Pacienti léčení sarilumabem terapii dobře snášejí a pozorují při této léčbě zlepšení kvality života.

Literatura

Pavelka K, Doležal T. Sarilumab. Farmakoterapie 2017;13(6):795–803.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky