tofacitinib

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie
Autoři: prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Praha
Klíčová slova: tofacitinib, Janusova kináza, revmatoidní artritida, biologická léčba
Citace: Šenolt L. Tofacitinib. Farmakoterapie 2017;13(6):804–812.

Souhrn

Tofacitinib je inhibitor Janusových kináz (JAK), preferenčně JAK1/3, jenž byl zkoušen u pacientů s revmatoidní artritidou, kteří dosud nebyli léčeni metotrexátem, pacientů s nedostatečným účinkem různých konvenčních syntetických chorobu modifikujících antirevmatických léků i pacientů, u kterých selhala léčba blokující TNF. Tofacitinib prokázal dobrou účinnost a přijatelnou bezpečnost v řadě studií rozsáhlého klinického programu ORAL, a to u širokého spektra pacientů. Byl účinnější než metotrexát a v kombinaci s metotrexátem byl srovnatelně účinný jako adalimumab. Snášenlivost tofacitinibu je srovnatelná s biologickou léčbou, nejčastěji se vyskytují infekce. O něco vyšší je výskyt herpes zoster. Výsledky klinických studií vedly ke schválení tofacitinibu v dávce 5 mg dvakrát denně perorálně pro léčbu středně až vysoce aktivní revmatoidní artritidy navzdory léčbě metotrexátem. Tofacitinib je doporučeno podávat v kombinaci s chorobu modifikujícími léky nebo jako monoterapii v případě nesnášenlivosti metotrexátu, nebo pokud léčba metotrexátem není vhodná. Tento přehled se zabývá farmakokinetikou, farmakodynamikou, účinností a bezpečností tofacitinibu u pacientů s revmatoidní artritidou z klinického programu ORAL.

Literatura

Šenolt L. Tofacitinib. Farmakoterapie 2017;13(6):804–812.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky