Switch z léčby referenčním etanerceptem na biosimilární přípravek SB4 v podmínkách reálné klinické praxe: 12měsíční sledování u 146 pacientů

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie

Souhrn

Biosimilární přípravek Benepali (SB4) k originálnímu přípravku etanerceptu ( Enbrel) je ve Švédsku používán od roku 2016. Účinnost a bezpečnost SB4 v léčbě revmatoidní artritidy (RA) v randomizované klinické studii byla hodnocena jako ekvivalentní s originálním etanerceptem. Vzhledem k podobné účinnosti, bezpečnosti a významně nižším ekonomickým nákladům na léčbu byli v dubnu 2016 pacienti léčení etanerceptem na revmatologické klinice ve Falu lasarett (Švédsko) převedeni na léčbu pomocí SB4.

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky