Vliv léčby etanerceptem, adalimumabem nebo metotrexátem na výskyt uveitidy u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie

Souhrn

Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je chronické zánětlivé onemocnění neznámé etiologie, které se rozvíjí do 16. roku věku pacienta a které přetrvává po dobu minimálně 6 týdnů. Uveitida je závažná a častá mimokloubní komplikace JIA, která se projevuje u přibližně 12–30 % pacientů. Uveitidou nejčastěji trpí dívky s JIA spadající do kategorie oligoartritidy s pozitivitou antinukleárních protilátek.

K léčbě uveitidy asociované s JIA se v 1. linii nasazují kortikosteroidy nebo konvenční syntetické chorobu modifikující léky (csDMARD), jako je například metotrexát. Při selhání této léčby se zahájí terapie biologickými chorobu modifikujícími léky ( bDMARD) – do této skupiny patří inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru-α: etanercept, infliximab a adalimumab. Některé klinické studie dokumentovaly spojitost mezi užíváním etanerceptu a novým nebo opětovným výskytem uveitidy. Jiné studie vyhodnotily incidenci uveitidy u pacientů s etanerceptem nebo adalimumabem jako srovnatelnou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky