Dlouhodobá bezpečnost a účinnost abataceptu u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie

Souhrn

Abatacept je biologický chorobu modifikující antirevmatický lék (bDMARD), jehož účinnost a bezpečnost v léčbě juvenilní idiopatické artritidy (JIA) již dokumentovala celá řada studií. Chronická podstata JIA vyžaduje dlouhodobou léčbu, proto bylo provedeno sedmileté sledování pacientů léčených abataceptem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky