Výskyt uveitidy u pacientů s ankylozující spondylitidou při různé anti-TNF-α léčbě – výsledky analýzy švédských registrů

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie

Souhrn

Přední uveitida je nejčastějším mimokloubním projevem ankylozující spondylitidy (AS). Prognóza pacientů s uveitidou je celkově dobrá, v léčbě se uplatňují zejména kortikosteroidy. V klinických studiích s anti- -TNF-α léčbou byla opakovaně pozorována nižší četnost výskytu uveitidy u pacientů s AS. Výsledky jedné randomizované studie prokázaly prospěch z léčby adalimumabem přímo u pacientů s uveitidou. Skupina anti- -TNF-α léčiv je rozmanitá a jednotlivé léky mají různé mechanismy účinku. Zatím není zřejmé, který z anti-TNF-α léků má největší potenciál v prevenci uveitidy. Na tuto otázku měla odpovědět analýza dat ze tří švédských národních registrů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky