Nové možnosti cílené léčby karcinomu štítné žlázy

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Kateřina Kopečková
Autoři - působiště: Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Klíčová slova: karcinom štítné žlázy, sorafenib, lenvatinib, vandetanib, kabozatinib
Citace: Kopečková K. Nové možnosti cílené léčby karcinomu štítné žlázy. Farmakoterapie 2017;13(6):828–831.

Souhrn

Cílená terapie přinesla významný pokrok v léčbě karcinomu štítné žlázy. Pacienti s onemocněním refrakterním vůči léčbě radioaktivním jodem mohou mít nyní prospěch z terapie sorafenibem, lenvatinibem, vandetanibem nebo kabozantinibem. U pacientů s pokročilým onemocněním je před zahájením léčby multikinázovými inhibitory třeba zohlednit zejména velikost lézí a rychlost jejich růstu. Důležitou roli v péči o pacienta s refrakterním onemocněním hraje i aktivní sledování.

Literatura

Kopečková K. Nové možnosti cílené léčby karcinomu štítné žlázy. Farmakoterapie 2017;13(6):828–831.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky