Účinnost antiVEGF terapie afliberceptem u pokročilého kolorektálního karcinomu

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Zdeněk Linke
Autoři - působiště: Onkologická klinika FN Motol, Praha

Souhrn

Po selhání 1. linie paliativní chemoterapie na bázi oxaliplatiny u pacienta s pokročilým kolorektálním karcinomem se následně použije většinou režim FOLFIRI. Přídatná biologická léčba bývá zvolena dle předchozí terapie 1. linie – při předchozím užití anti-EGFR protilátky u pacientů s nemutovaným (wild type – WT) genem RAS se ve 2. linii může užít bevacizumab nebo aflibercept (klinická studie VELOUR), popřípadě ramucirumab (klinická studie RAISE). Při předchozím užití bevacizumabu u pacienta s WT RAS by se měl ve 2. linii podat anti-EGFR lék (problém je však v tom, že pro cetuximab jsou data s ne zcela typickou 2. linií chemoterapie FOLFOX a pro panitumumab byla ve 2. linii získána data s chemoterapií FOLFIRI jen v klinické studii II. fáze). Lze však aplikovat aflibercept, výhledově i ramucirumab; anti-EGFR terapii je pak v těchto případech možno přesunout do 3. linie paliativní léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky