Případ rozsáhlého multifokálního penetrujícího bazaliomu léčeného vismodegibem

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. David Šulc
Autoři - působiště: Onkologické oddělení, Krajská zdravotní, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

Souhrn

Vismodegib (Erivedge) je v České republice indikován a hrazen v léčbě dospělých pacientů se symptomatickým metastazujícím bazocelulárním karcinomem nebo s lokálně pokročilým bazocelulárním karcinomem, u nichž není vhodná chirurgická léčba ani radioterapie, nebo pacientů, u nichž jsou chirurgická léčba nebo radioterapie kontraindikovány. Bazocelulární karcinom (bazaliom, BCC) je onemocnění velmi časté. Naprostá většina bazaliomů je radikálně řešitelná lokální terapií, tj. zejména operačně nebo kryoterapií. Dále se v léčbě lokalizovaného bazaliomu uplatňují radioterapie, fotodynamická terapie nebo lokální aplikace imiquimodu. Případy, kdy je onemocnění neresekabilní nebo neřešitelné radioterapií, jsou poměrně vzácné. Obraz a průběh onemocnění pak ale bývá dramatický a prognóza nepříznivá. Pokročilé postižení bazaliomem má často mutilující charakter, což mívá velmi nepříznivý dopad na psychiku pacientů a významně negativně ovlivňuje kvalitu jejich života. Výše uvedené metody léčby nejsou u takovýchto nemocných dostatečně účinné a do nástupu inhibitorů signální dráhy Hedgehog pro ně nebyl stanoven standard léčby.

Vismodegib je lék zaměřený na signální dráhu Hedgehog a je účinný v léčbě pokročilého a metastazujícího bazaliomu. Aktivace signální dráhy Hedgehog způsobuje proliferaci buněk a stimuluje nádorové kmenové buňky. Bylo prokázáno, že signální dráha je aktivní u téměř všech bazaliomů. Registrační studie ERIVANCE BCC prokázala měřitelnou léčebnou odpověď (ORR) ve 43 % případů. Následná potvrzující a bezpečnostní studie STEVIE pak vykázala ORR dokonce 57 %. Od 1. června 2015 je vismodegib hrazen v ČR jako centrová léčba v režimu VILP (dočasná úhrada) a představuje zásadní převrat v možnostech terapie pokročilého bazaliomu. V minulosti jsme již publikovali případ pacientky, která je u nás léčena s metastazujícím bazaliomem, je v dlouhodobé parciální remisi a na léčbě vismodegibem je nyní již 30 měsíců. Následující sdělení pojednává o případu pacientky s lokálně pokročilým bazaliomem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky