Léčba pacienta s pokročilým hepatocelulárním karcinomem regorafenibem

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Tomáš Vlásek
Autoři - působiště: Oddělení klinické onkologie Klaudiánovy nemocnice, Mladá Boleslav

Souhrn

Hepatocelulární karcinom je poměrně málo časté nádorové onemocnění. Ve většině případů je možná léčba chirurgická, léčba metodami intervenční radiologie nebo podávání systémové chemoterapie. Přínos celkově podávané chemoterapie je minimální a v současnosti není standardně doporučována. V posledních letech se objevily nové možnosti s nástupem cílené (biologické) léčby. První molekulou projevující významnou aktivitu u tohoto onemocnění je sorafenib, jímž jsme na našem pracovišti v minulosti léčili poměrně úspěšně několik pacientů. V případě progrese onemocnění při léčbě sorafenibem není k dispozici žádná další systémová léčba. Nově jsou zkoušeny další cílené molekuly, z nichž slibnou účinnost prokazuje regorafenib.

Regorafenib byl testován ve studii III. fáze RESORCE, čítající více než 500 pacientů s progresí onemocnění při terapii sorafenibem. Lék byl srovnáván s placebem a byl zjištěn rozdíl v celkovém přežití 3 měsíce ve prospěch ramena s regorafenibem (7,8 měsíce vs. 10,6 měsíce). Na základě této studie byl regorafenib v USA doporučen agenturou FDA a v Evropě EMA k léčbě pacientů s neresekabilním hepatocelulárním karcinomem progredujícím na léčbě sorafenibem. V ČR není dosud regorafenib pro tuto indikaci hrazen ze zdravotního pojištění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky