Moderní léčba metastatického melanomu s mutací BRAF V600

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Onkologie

Souhrn

Poprvé se letos v Praze ve dnech 21.–22. září uskutečnila konference The Best of ASCO. Všechny konference The Best of ASCO využívají veškeré nové informace a výsledky klinických studií prezentovaných na pravidelném setkání ASCO. Jejich hlavním cílem je praktická aplikace všech nových poznatků do klinické praxe a přínos k péči o pacienty. Každý z těchto mítinků umožňuje hlubokou analýzu všech nových výsledků spolu s možností diskuse všech účastníků. V rámci programu vystoupil MUDr. Eugen Kubala z Kliniky onkologie a radioterapie FN v Hradci Králové s přednáškou o významu mutace BRAF pro léčbu melanomu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky