Intervence kardiovaskulárního rizika, proč vítězíme a selháváme

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Kardiologie

Souhrn

Editor HTMLZalamování řádků

V pondělí 30. 10. 2017 se v Kongresovém centru v Praze konalo satelitní sympozium společnosti Servier s názvem „Intervence kardiovaskulárního rizika, proč vítězíme a selháváme", které bylo pořádáno v rámci XXIV. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP. Sympoziu předsedal prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. (II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha), dále vystoupili se svými přednáškami MUDr. Peter Wohlfahrt, Ph.D. (Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a TN, Praha) a doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. (III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky