Sixteenth International Kidney Cancer Symposium (IKCS) – 3.–4. 11. 2017, Miami, Florida

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Onkologie
Autoři: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
Autoři - působiště: Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn

Ve dnech 3.–4. listopadu 2017 se konalo 16. mezinárodní sympozium o karcinomu ledviny (IKCS). Toto setkání proběhlo v Miami pod záštitou Kidney Cancer Association. Jako každoročně se jej zúčastnili odborníci z celého světa – převážně z oborů onkologie, chirurgie a urologie.

Bohatý odborný program zahrnoval novinky z oblasti chirurgie, urologie a zároveň se věnoval nejnovějším výsledkům klinických hodnocení zaměřených na moderní léčebné přístupy – v poslední době především roli imunoterapie v léčbě renálního karcinomu. Probíhala velmi bohatá diskuse, která byla zaměřena především na vědecký výzkum a jeho úlohu v budoucnosti léčby renálního karcinomu.

V sekci ústních prezentací byly představeny výsledky studie DART – studie II. fáze, v níž byla porovnávána kombinace dalantercept + axitinib s kombinací placebo + axitinib v léčbě pokročilého renálního karcinomu. V této části programu byly také prezentovány výsledky studie TiNiVo – studie fáze Ib, jež hodnotila různé dávky kombinace tivozanib + nivolumab v léčbě karcinomu ledviny. Za zmínku stojí také prezentace nepřímého porovnání a analýzy studií METEOR a AXIS.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky