olaparib

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubriky: Profily léčiv, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Onkologie
Autoři: doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
Autoři - působiště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
Klíčová slova: ovarian carcinoma, PARP inhibition, BRCA mutation, olaparib
Citace: Zikán M. Olaparib. Farmakoterapie 2017
13 (6):875–880.

Souhrn

Olaparib je první ze skupiny inhibitorů PARP, léků, které zasahují do mechanismů oprav DNA v nádorové buňce. Je registrován pro perorální použití v udržovací léčbě u pacientek s recidivou ovariálního karcinomu senzitivní k platině a germinální nebo somatickou mutací genů BRCA1/2. Jeho toxicita je nízká a dobře zvladatelná.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky