Tříměsíční intramuskulární injekce: nová forma paliperidon palmitátu

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Psychiatrie
Autoři: doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. 1,2
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. 3,4
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. 5
Autoři - působiště: 1 Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 Neurologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
3 Národní ústav duševního zdraví, Klecany
4 3. LF UK, Praha
5 Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: paliperidon, dlouhodobě působící injekce, antipsychotika, schizofrenie
Citace: Masopust J, Mohr P, Anders M. Tříměsíční intramuskulární injekce: nová forma paliperidon palmitátu. Farmakoterapie 2017;13(6):881–888.

Souhrn

Dlouhodobě působící injekční antipsychotika (DPIA) se obvykle aplikují intramuskulárně ve 2–4týdenních intervalech, nově je k dispozici také paliperidon palmitát ve formě tříměsíčních injekcí ( PP-3M). Farmakodynamika PP-3M je shodná s ostatními formami paliperidonu, farmakokinetika odpovídá 3,5krát vyšším dávkám jednoměsíčního paliperidon palmitátu ( PP-1M). V klinických studiích PP-3M prokázal svoji účinnost v udržovací léčbě schizofrenie, v prevenci relapsu byl účinnější než placebo, ve druhé studii potvrdil srovnatelnou účinnost (non-inferioritu) jako PP-1M. PP-3M je dobře snášen, profil nežádoucích účinků odpovídá PP- 1M. Použit může být u pacientů klinicky stabilizovaných při podávání PP-1M. Jedná se o první dlouhodobě působící antipsychotikum s možností podávání v intervalu 3 měsíců. Delší interval může být pohodlnější pro pacienty, snížit zátěž pečovatelů a lékařům dát více prostoru pro řešení jiných problémů s pacientem, než je adherence a časté podávání medikace.

Literatura

Masopust J, Mohr P, Anders M. Tříměsíční intramuskulární injekce: nová forma paliperidon palmitátu. Farmakoterapie 2017;13(6):881–888.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky