Farmakoterapie a těhotenství u ženy s roztroušenou sklerózou

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Neurologie
Autoři: MUDr. Olga Zapletalová
Autoři - působiště: Neurologická klinika LF OU a FN, Ostrava
Klíčová slova: roztroušená skleróza, mateřství, těhotenství, kojení, imunomodulační léčba
Citace: Zapletalová O. Farmakoterapie a těhotenství u ženy s roztroušenou sklerózou. Farmakoterapie 2017:13(6):889–892.

Souhrn

Roztroušená skleróza (RS) je chronické autoimunitní demyelinizační onemocnění se zánětlivými a neurodegenerativními pochody různého stupně, intenzity a patogeneze. Incidence RS stoupá především u mladých žen v reprodukčním věku, které většinou plánují těhotenství. Většina rodiček s RS má počáteční stadia nemoci – klinicky izolovaný syndrom a relabující/remitující typ onemocnění, tedy období, kdy lze průběh nemoci účinně ovlivňovat imunomodulačními léky. Otázka plánování gravidity, bezpečnosti a strategie léčby v graviditě a při kojení je pro matku a plod velmi aktuální.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky