Neutropenie jako prediktor účinku trifluridinu/tipiracilu u pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Klíčová slova: kolorektální karcinom, trifluridin/tipiracil, neutropenie
Citace: Büchler T. Neutropenie jako prediktor účinku trifluridinu/tipiracilu u pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem. Farmakoterapie 2017;13(6):893–894.

Souhrn

Trifluridin/tipiracil je nová perorální formulace kombinující trifluridin (TFT) s inhibitorem thymidin fosforylázy tiperacilem (TPI). Protinádorová aktivita trifluridinu/tipiracilu u pacientů s kolorektálním karcinomem refrakterních vůči jiné systémové léčbě byla prokázána v randomizované placebem kontrolované studii III. fáze RECOURSE, avšak prospěch z léčby má jen část těchto nemocných. Proto pokračuje hledání prediktivních faktorů pro léčebný účinek trifluridinu/tipiracilu. Ve studii RECOURSE byl výskyt neutropenie ve kterémkoliv cyklu spojen s delším mediánem celkového přežití i přežití do progrese onemocnění. Podobné výsledky byly zaznamenány i v jiných studiích zkoumajících tento lék.

Literatura

Büchler T. Neutropenie jako prediktor účinku trifluridinu/tipiracilu u pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem. Farmakoterapie 2017;13(6):893–894.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky