Erlotinib v léčbě NSCLC se zaměřením na pacienty bez mutace EGFR a na kombinaci erlotinibu s bevacizumabem

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Martin Svatoň
Autoři - působiště: Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN, Plzeň
Klíčová slova: erlotinib, bevacizumab, dlaždicobuněčný karcinom, NSCLC, EGFR
Citace: Svatoň M. Erlotinib v léčbě NSCLC se zaměřením na pacienty bez mutace EGFR a na kombinaci erlotinibu s bevacizumabem. Farmakoterapie 2017
13(6):895–901.

Souhrn

Erlotinib byl u nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) zkoušen v klinických studiích jak v 1. linii, tak i ve vyšších liniích léčby a zároveň také jako léčba udržovací. U pacientů se senzitivními mutacemi EGFR je jeho přínos podložen několika studiemi, kdežto u pacientů bez těchto mutací je vyhodnocení účinku složitější. Zatímco původní práce, prováděné na neselektovaných skupinách nemocných, prokázaly jeho účinnost jak v adjuvantní léčbě po 1. linii chemoterapie, tak i ve 2. linii léčby, novější práce tyto účinky zpochybňují. Nicméně se zdá, že po vyčerpání všech léčebných možností může mít u některých nemocných – i přes absenci senzitivní mutace EGFR – přínos jak pro kvalitu života, tak i pro přežití. Nové naděje jsou pak u pacientů s pozitivitou EGFR vkládány do kombinace erlotinibu s bevacizumabem, kde se předpokládá, že se účinek těchto léků potencuje a vede k významnému prodloužení doby do progrese onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky