Atypický hemolyticko-uremický syndrom v intenzivní péči

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Hematologie
Autoři: MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: atypický hemolyticko-uremický syndrom, aHUS, ekulizumab
Citace: Rusinová K. Atypický hemolyticko-uremický syndrom v intenzivní péči. Farmakoterapie 2017:13(6):902–908.

Souhrn

Atypický hemolyticko-uremický syndrom (aHUS) se projevuje trombocytopenií, neimunitní hemolytickou anemií a renálním poškozením, časté jsou další přidružené orgánové komplikace. Stanovení diagnózy aHUS je relativně obtížné, i vzhledem k jeho velmi vzácnému výskytu. V současné době nejsou k dispozici specifické diagnostické testy, aHUS je proto diagnostikován až po vyloučení jiných etiologií. Terapeutický přístup zahrnuje časné zahájení plazmaferézy a poté přechod na ekulizumab, a to ihned po potvrzení diagnózy. Ekulizumab dramaticky zlepšil prognózu pacientů s aHUS i celý přístup k pacientům s trombotickými mikroangiopatiemi.

Literatura

Rusinová K. Atypický hemolyticko-uremický syndrom v intenzivní péči. Farmakoterapie 2017:13(6):902–908.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky