Postavení daratumumabu v léčbě mnohočetného myelomu z pohledu výsledků posledních studií

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Hematologie
Autoři: prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA
Autoři - působiště: IV. interní hematologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Klíčová slova: daratumumab, anti-CD38 protilátka, mnohočetný myelom, léčba
Citace: Maisnar V. Postavení daratumumabu v léčbě mnohočetného myelomu z pohledu výsledků posledních studií. Farmakoterapie 2017;13(6):909–914.

Souhrn

Zavedení „nových léků" do léčby mnohočetného myelomu (MM) výrazně zlepšilo prognózu nemocných v posledních 20 letech. Jedním z jejich nejnadějnějších představitelů je daratumumab. Jde o humánní monoklonální protilátku anti-CD38, která se s vysokou afinitou váže na maligní buňky exprimující CD38 a pomocí různých mechanismů navozuje jejich smrt. Zatím nejúčinnějším léčebným postupem u pacientů s refrakterním/relabujícím MM jsou kombinované standardní režimy s daratumumabem. Daratumumab představuje mezník v léčbě MM, podobně jako rituximab u lymfomů. Na základě výsledků studií POLLUX a CASTOR se předpokládá, že by se v krátké budoucnosti mohl stát klíčovou komponentou léčebných kombinací pro pacienty s refrakterním/relabujícím onemocněním a alespoň jednou předcházející linií léčby.

Literatura

Maisnar V. Postavení daratumumabu v léčbě mnohočetného myelomu z pohledu výsledků posledních studií. Farmakoterapie 2017;13(6):909–914.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky