Palbociklib v léčbě HR+ a HER2– karcinomu prsu v porovnání s chemoterapií – přehled studií a síťová metaanalýza

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Karcinom prsu je nejčastější malignitou, celosvětově je ročně diagnostikováno 1,3 milionu nově vzniklých nádorů prsu, což je asi 23 % všech malignit. Většinu těchto nádorů představuje hormonálně pozitivní karcinom prsu. Přibližně 60–75 % žen s karcinomem prsu má nádor prsu exprimující estrogenový receptor a 65–70 % nádorů exprimuje také progesteronový receptor. V průběhu let přibývá nových léků, a s tím se zlepšuje kvalita života pacientek a prodlužuje jeho délka, nicméně i nadále je metastatický karcinom prsu inkurabilní onemocnění.

V současné době se jako velmi účinná kombinace hormonální terapie a cílené léčby jeví kombinace s inhibitorem CDK4/6 palbociklibem. Palbociklib je na základě výsledků klinických studií indikován k léčbě nemocných s lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů (HR+) a negativitou HER2 (HER2–) v kombinaci s inhibitory aromatázy v 1. linii léčby a v kombinaci s fulvestrantem ve 2. linii léčby u žen, které předtím užívaly hormonální léčbu. V těchto klinických studiích byly porovnávány léčebné kombinace s palbociklibem, ale nebyl porovnán vliv na přežití bez progrese onemocnění mezi léčbou palbociklibem a chemoterapií, o což se pokusili autoři předkládané práce cestou systematického literárního přehledu a síťové metaanalýzy.

Inhibitory CDK4/6 mění léčebnou praxi u pokročilého karcinomu prsu (Komentář ke studii)

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky