Přežívání pacientů s metastatickým melanomem: dopad nových léčebných strategií

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Nové možnosti cílené léčby přinesly pacientům s metastatickým melanomem významné prodloužení celkového přežívání (OS). Před érou těchto léčiv dosahoval medián OS 8–12 měsíců a v současné době je díky inhibitorům MAP kináz (BRAF, MEK) a inhibitorům kontrolních bodů („checkpoint") imunitních reakcí (cytotoxického T- lymfocytárního antigenu [CTLA-4], receptoru proteinu programované buněčné smrti [PD-1] a jeho ligandu PD-L1) prodloužen až na 24 měsíců i více. Kombinací těchto léčiv a zlepšením péče o pacienty by bylo možné OS ještě prodloužit. Zajímavé údaje by mohlo přinést i jejich přímé srovnání, které však nebylo dosud ve studiích hodnoceno. Tento přehled přináší nepřímé srovnání účinnosti uvedených léků.

Komentář ke studii

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky