Přežívání pacientů s metastatickým melanomem: dopad nových léčebných strategií

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Nové možnosti cílené léčby přinesly pacientům s metastatickým melanomem významné prodloužení celkového přežívání (OS). Před érou těchto léčiv dosahoval medián OS 8–12 měsíců a v současné době je díky inhibitorům MAP kináz (BRAF, MEK) a inhibitorům kontrolních bodů („checkpoint") imunitních reakcí (cytotoxického T- lymfocytárního antigenu [CTLA-4], receptoru proteinu programované buněčné smrti [PD-1] a jeho ligandu PD-L1) prodloužen až na 24 měsíců i více. Kombinací těchto léčiv a zlepšením péče o pacienty by bylo možné OS ještě prodloužit. Zajímavé údaje by mohlo přinést i jejich přímé srovnání, které však nebylo dosud ve studiích hodnoceno. Tento přehled přináší nepřímé srovnání účinnosti uvedených léků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky