Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s diabetes mellitus s kardiovaskulárním rizikem léčených inzulinem – studie ODYSSEY DM-INSULIN

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Dyslipidemie je významným rizikovým faktorem kardiovaskulárních (KV) komplikací diabetes mellitus (DM), a to u pacientů jak s DM 1. typu, tak i 2. typu. I přes standardní léčbu statiny a ezetimibem nedosahuje část pacientů s DM cílových hodnot LDL-cholesterolu. Účinnost alirocumabu, plně humánní monoklonální protilátky proti PCSK9, v dalším snižování koncentrací LDL-cholesterolu byla posuzována v rozsáhlém klinickém programu ODYSSEY. V post-hoc analýzách nebyl nalezen signifikantní rozdíl v účinnosti u pacientů s DM nebo bez DM. Podrobnému hodnocení účinnosti a bezpečnosti léčby alirocumabem u diabetiků, s důrazem na sledování potenciálních rizik konkomitantní léčby alirocumabem a inzulinem, se věnovala klinická studie ODYSSEY DM-INSULIN.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky