Everolimus a exemestan u pokročilého hormonálně pozitivního, HER2-negativního karcinomu prsu: studie EVA

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Hormonální terapie (HT) je standardem léčby pacientek s hormonálně pozitivním (HR+), HER2-negativním (HER2–) pokročilým karcinomem prsu (BC). U velké části žen však na této terapii onemocnění progreduje. Ukázalo se, že duální blokáda kombinací everolimus + exemestan (EVE-EXE) podávanou ve 2. linii prodlužuje u těchto pacientek až dvojnásobně přežívání bez progrese (PFS). Předkládaná studie přináší nová data o účinnosti a bezpečnosti kombinace EVE-EXE.

Komentář ke studii

MUDr. Lucie Reifová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky