Bezpečnost a účinnost vismodegibu u pacientů starších 65 let

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Pro pacienty s pokročilým bazocelulárním karcinomem (BCC) jsou k dispozici omezené možnosti léčby. Vismodegib je první inhibitor signalizační dráhy Hedgehog, který u pacientů s lokálně pokročilým (laBCC) a metastatickým (mBCC) bazocelulárním karcinomem vedl ke 43 %, resp. 30 % objektivních odpovědí na léčbu. Pacienti ≥ 65 let mají vyšší výskyt kožních změn souvisejících se stárnutím, včetně vícečetných nebo více pokročilých BCC. Navíc je tato skupina pacientů náchylnější k nežádoucím účinkům léčby, a to i vzhledem k vyššímu množství léčiv užívaných v terapii jiných onemocnění. Tato studie přináší data o vismodegibu u této rizikové populace.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky